Sign In

Wb2035 goal 1

BERITA, ACARA DAN PENGUMUMAN

Statistik

PEPERIKSAAN PSR (GRED A – C) 2020

73.80%

KEDUDUKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2019

DI TANGGA KE 47 ANTARA 189 BUAH NEGARA

KEDUDUKAN WORLD BANK EASE OF DOING BUSINESS (DB 2020)

DI TANGGA KE 66 ANTARA 190 EKONOMI

PEPERIKSAAN BC-GCE O'LEVELS (MENDAPAT 5 O'LEVEL KE ATAS) TAHUN 2020

45.3%

KADAR JANGKA HAYAT BAGI TAHUN 2019

77.4 TAHUN

PURATA BAGI LELAKI DAN PEREMPUAN

PERTUMBUHAN KELUARAN DALAM NEGERI KASAR (KDNK) TAHUN 2020

1.1%

Untuk Orang Awam